کار روی سالنگ جریان دارد

10 ژوئن 2013

 

وزیر فواید عامه می گوید، در حالیکه این وزارت کار ترمیم موقت شاهراه سالنگ را به پیش می برد، بازسازی اساسی تونل سالنگ به مصرف دوازده ملیون دالر از سوی آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت جریان دارد که سیستم برق و سرک این تونل ترمیم می شود.

نجیب الله اوژن ضمن ابراز این مطلب گفت : بانک جهانی برای احداث راه بدیل سالنگ وعدهء کمک دوصد ملیون دالر کرده است.

شاهراه سالنگ که پایتخت کابل را به شمال افغانستان وصل می کند از 49 سال به این سو مورد استفاده می باشد. روزانه حدود پانزده هزار عراده موتر از این شاهراه عبور می کنند.

 

افغانستان

تونل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.