پيام صلاح الدين ربانی به مناسبت ٨ مارچ، روز جهانی زن

۱۷ حوت ۱۳۹۶

هشتم مارچ روز جهانی زن را به همه زنان رنج دیده افغانستان تبریک می گویم و آرزو دارم که به مرحله ای از پیشرفت برسیم که، هیچ فردی از جامعه به دلایل و انگیزه های مختلف، از جمله به خاطر جنسبت مورد تبعیض قرار نگیرد.
وضعیت زنان افغانستان به دلایل باورهای سنتی در جامعه، وضعیت مطلوب نبوده و در کنار ستم نظام اجتماعی بر زنان، در جریان چهار دهه جنگ تحميلي نیز حقوق اساسي زنان افغانستان بیشتر از دیگران نقض شده است.
در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در وضعیت زنان افغانستان به وجود آمده است، اما این پیشرفت ها کافی نیست و دست يابي زنان به حقوق کامل اساسي و ارتقاي جايگاه آن ها در همه سطوح جامعه، تنها با شعار و کارهای نمادین میسر نیست، بلکه باید در این راستا چند كار بنيادين ذیل صورت گیرد:
· توجه ویژه به آموزش زنان نه تنها گام اصلی در راستاي توانمندسازي آن ها است، بلکه می تواند سنگ بنایی توسعه فردای جامعه ما باشد. با توجه ویژه به آموزش دختران و تبديل كردن آن به یک نهضت ملی، نصف نفوس و ظرفيت باالقوه كشور به سرمايه با ارزش ملی، بدل می شود که برای فرداهای روشن ما ارزش حیاتی دارد؛
· گام دوم براي تقويت جايگاه زنان در جامعه افغانستان، آغاز جنبش ضد تبعيض جنسیتی از داخل خانواده است. در اين راستا مادران و پدران مكلفيت دارند تا با برخورد مساویانه و بدون تبعیض با فرزندان دختر و پسر خویش، در جهت ريشه كن كردن ديدگاه هاي نادرستی كه زنان را انسان هاي ناتوان و طفيلي در جامعه تعريف مي كنند، بیشتر از هر برنامه دیگری سودمند واقع شوند؛
· علمای اسلامی، دانشمندان و روشنفکران جامعه نیز مکلفیت دارند تا در جهت آگاهی دهی عمومي از حقوق اساسي اسلامي زنان و تغيير باورهاي غير اسلامي و زن ستيزانه در جامعه بیشتر از هر شعار و اقدامات نمادین دیگر مؤثر واقع شوند.
با این اقدامات بنیادین می شود فراتر از دست آوردهای شکننده، در نابودی تبعیض جنسیتی از جامعه و دست یابی زنان افغانستان به حقوق اساسی شان موفق شده و از وضعیت تأسفبار کنونی رهایی یافت.

صلاح الدين رباني
وزير امورخارجه و رئيس جمعيت اسلامي افغانستان

8مارچ

روز جهانی زن

زن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.