پولیس میمنه با تظاهرات کنندگان درگیر شده است

۱۳ سرطان ۱۳۹۷

هزاران تن از باشندگان ولایت فاریاب در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری نماینده جنرال دوستم در امور دفاعی ولایت فاریاب از سوی نیروی کماندوی کشور، تظاهرات گسترده‌ی را به راه انداخته اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هزاران تن از باشندگان ولایت فاریاب به دنبال باز داشت قیصاری امروز چهار شنبه(13سرطان) تظاهرات گسترده را به راه انداخته اند و خواستار رهایی قیصاری شده اند.

خبرنگار ما از شهر میمنه می گوید که در جریان این تظاهرات درگیری مسلحانه میان مردم و نیروی های امنیتی رخ داده است که در جریان این تیر اندازی 1 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شده است.

این اعتراضات مردمی در پیوند به باز داشت نظام الدین قیصاری از 2 روز به این سوی راه اندازی شده است و اما حکومت تا هنوز مسوولیت تامین امنیت اعتراض کنندگان را نگرفته است.

نظام الدین قیصاری عصر روز دوشنبه از سوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین بخاطر یک جلسه امنیتی فراخوانده شده بود، با وارد شدن قیصاری درگیری مسلحانه صورت گرفت و در نتیجه این درگیری تعدادی از افراد قیصاری کشته شد و گفته شد که قیصاری را دستگیر کرده به کابل انتقال داده است اما منابعی می گویند که او نیز در بین کشته ها است.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.