وضعیت شاهراه سالنگ امروز چهارشنبه ۲حوت

۲ حوت ۱۳۹۶

 

برفباری در سالنگ ها قطع و هوا در حال پاک شدن است پاک کاری شاهراه و ایجاد مصئونیت عبور بهتر از سوی یونت های عملیاتی مربوط نیز در حال جریان می‌باشد.
به استثنا وسایط تریلری تمام انواع وسایط دیگر می‌توانند مسیر را با در نظر داشت نکات زیر رفت و آمد نمایند:
1. سرعت مجاز، وزن مجاز و ارتفاع مجاز.
2. وسايل و تجهيزات زمستانی به ويژه داشتن زنجير(چين)، البسه گرم، غذا احتیاطی و روغنیات اضافی.
3. مجهز بودن وسايط شامل شاهراه از لحاظ تخنيكی.
4. رعايت جدي مقررات، رهنمايی موظفين و اجتناب از سبقت جويی و توقف در داخل تونل و گالری ها.
در صورتیکه شاملین محترم ترافیک به مشکلی مواجه می‌شوند به شماره ۰۷۰۷۲۴۰۰۰۷ در تماس شده به مشکل شان رسیده گی میگردد.

وضعیت عمومی شاهراه
ساحه دید: ۱۰ کیلومتر
سرعت باد: ۵ متر در‌ ثانیه
ضخامت طبقه برف: ۳۵ سانتیمتر
یخک در فرش جاده: در حدود ۲۵ کیلومتر
رطوبت:‎۹۰‎٪
سردی هوا: ۶- درجه سانتیگراد
احتمال ریزش برف در ۲۴ ساعت آینده: ۱۵‎٪

افغانستان

برف

سالنگ

یخک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.