واژه «افغان» هویت قومی است یا هویت ملی؟

۵ حوت ۱۳۹۶

در نظر سنجی که خبرگزاری خاورمیانه در مورد درج واژه افغان در شناسنامه‌های برقی انجام داده بود اکثریت اشتراک کننده‌گان این نظر سنجی گفته اند که افغان هویت قومی است و هویت ملی نیست.

در این نظر سنجی که بیشتراز 2هزار تن اشتراک کرده بودند 58% رای داده اند که افغان هویت قومی است و 42% رای داده اند که افغان هویت ملی است.

تنش‌ها بر سر فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به شناسنامه برقی آغاز شد و این تنش سبب شده است که افغانستان بیشتر به سوی بحران نزدیک شود.

این فرمان تقنینی از سوی پارلمان رد و شد و از سوی مجلس سنا تایید گردید و بعد در یک کمیسیون مختلط که اعضای شان تکمیل نبود این فرمان را تایید کردند.

وزارت عدليه درماه حمل 1392، مسودة قانون ثبت احوال و نفوس را در7 فصل و 39 ماده، براى تصويب به مجلس نماينده‌گان تقديم کرد و مجلس نماينده‌گان در خلال يک ماه، تمامي ماده هاي اختلافي اين طرح را تصويب نمود.

اما به دنبال توشيح اين قانون از سوي رييس جمهور در ميزان 1393، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و خواستار درج کلمه مليت و ملت در شناسنامه الکترونيکي شدند.

به دنبال اعتراضات ؛ طرح تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، درمورد توزيع شناسنامه هاى برقى، در دوازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوي رييس جمهور طي فرمان تقنيني توشيح شد.

به اساس اين فرمان، روى شناسنامه هاى برقى بر علاوة ملت (افغان)، مليت افراد (پشتون، تاجيک، هزاره، ازبيک و…) نيز نوشته مى شود.

حال یک عده از سیاسیون در مقابل این اقدام رییس جمهور غنی ایستادگی کرده اند و گفته اند که شناسنامه الکترونیکی اخد نمی‌کنیم و همچنان ریاست اجراییه هم در پیوند به این اقدام ارگ واکنش نشان داد و گفت که  ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که توزیع تذکره‌های برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.

در ادامه ریاست اجراییه گفت که به این اساس و برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیش‌تر، ریاست اجراییه خواهان معطل‌شدن توزیع تذکره‌های برقی گردیده بود.

حال با این همه تنش‌های درون حکومت و برون حکومتی چرا حکومت می‌خواهد شناسنامه برقی با فرمان تقنینی توزیع شود؟

افغان

افغانستان

امنیت

تنش

شناسنامه

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.