هیئت افغانستان در قطر؛ هیئت طالبان در سفر

دور دوم گفتگوهای صلح بعد از وقفه مشخص آغاز شد؛ اما تب و تاب و جنب و جوش دور اول را نداشت و اعضای هیئت دو طرف به صورت کامل حضور نداشتند.

در این دور، گفتگوها طبق انتظار پیش نرفت و زیادتر تحت تاثیر آغاز به کار «جو بایدن» رئیس جمهور تازه امریکا و اعلام سیاست وی بود.

هرچند که بایدن صحبت خاصی در مورد افغانستان و گفتگوهای صلح انجام نداد؛ اما اتفاقاتی از سوی هیئت طالبان رخ داد که گمانه زنی از مایوس شدن این گروه از امریکا را تقویت بخشید.

چند روزی از گفتگوها نگذشته بود که شماری از اعضای گفتگوکننده طالبان سفرهای منطقه ای را آغاز کردند؛ این گروه ابتدا به پاکستان رفت ـ جایی که منشا حمایت از آنها گفته می شودـ.

بعد از آن ایران هدف بعدی طالبان قرار گرفت و گزارش های نشر شده حاکی از یک استقبال خوب از این گروه داشت و گفتگوهای صلح و مسایل دیگر مربوط به افغانستان مورد بحث مقام های ایرانی و طالبان بود.

هیئت طالبان بدون در نظر گرفتن گفتگوها در قطر وارد مسکو شده و با مقام های روسیه نیز دیدار کردند و بازهم صلح افغانستان مورد بحث قرار گرفت؛ در حالی که گفتگوهای صلح باید در قطر پیگیری می شد.

همچنان که هیئت افغانستان با دفاع از «جمهوریت» در قطر به انتظار طالبان بود؛ اما طالبان در روسیه به صراحت اعلام کرد که خواهان «حکومت موقت» هستند.

بعد از این سفر، هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به ترکمنستان رفت تا در جریان یک ماه اخیر، چهارمین سفر طالبان به کشورهای منطقه انجام شود.

این سفرها نشان از مایوس شدن طالبان از واشنگتن دارد و به نوعی این گروه به دنبال جلب حمایت و کسب حامیان منطقه ای هستند تا در صورت دوری از امریکا، با آنها رابطه داشته باشند.

همچنین همزمان با این سفرها، از قطر گزارش می رسد که فضای گفتگوها کاملا سرد بوده و هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.

با این حال، دولت در شرایط فعلی باید تدابیر کارا و لازم را روی دست گیرد و روابط منطقه ای را بنابر خواست مردم و برای جلب حمایت مردم تقویت بخشد تا در آینده متضرر نشود.

به هر صورت، مردم همچنان در آرزوی صلحی هستند که «یک رویا» بوده و رنگ حقیقت به خود نگرفته و به زودی نخواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *