هشدار احزاب سیاسی به حکومت؛ مانع برگزاری انتخابات با سیستم کنونی می شویم

۲۳ جوزا ۱۳۹۷

نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان در یک نشست خبری به روز سه شنیه(22جوزا)  خواستار تغییر سیستم انتخابات شدند و به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هشدار دادند؛ در صورتی که انتخابات با سیستم رای واحد غییر قابل انتقال برگزار شود مانع آن می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از نمایندگان احزاب سیاسی روز گذشته در یک نشست خبر بار دیگر بر تغییز سیستم انتخابات تاکید کردند و بیان داشتند که اگر انتخابات با سیستم فرسوده کنونی برگزار شود آنان این انتخابات را تحریم می کنند.

به باور آنان سیستم کنونی انتخابات انتخابات پاسخ گوی نیاز فعلی نیست و این سیستم باید به سیستم تناسبی یعنی رای قابل انتقال تغییر کند.

آنان همچنان از حکومت خواستند که برای سهیم شدن احزاب سیاسی در انتخابات، بهبود اوضاع مملکت، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه سیستم (S.N..T.V) یا سیستم رای واحد غیر قابل انتقال به سیستم(M.T.D) یا رای قابل انتقال تغییر کند.

این نمایندگان احزاب تصریح کردند که کمیته مشترک شان در حال رایزنی با جریان های مختلف سیاسی و شخصیت های ملی و جامعه جهانی استت تا اجماعی را جهت قبولاندن حکومت برای تغییر سیستم انتخاباتی ایجاد نمایند.

این در حالی است که این احزاب از شروع روند انتخابات همواره بر این خواست شان پافشاری داشتند و به همین منظور چندین نشست خبری برگزار کردند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.