موترهای «بی پلیت»؛ همچنان چالش است

جلسات شش و نیم در روزهای اخیر و به صورت معمول، نیمی از مردم را راضی نگه داشته و در مواردی که حملات انفجاری و انتحاری رخ می دهد، کاهش می یابد.

اما در کل و به گفته امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، میزان رضایت مردم از جلسات شش و نیم قناعت بخش بوده و بالاتر از ۵۰درصد بوده است.

با این حال، مشکلات و چالش ها به حدی است که جلسات شش و نیم هم با تمام هشدارها و اخطارهایی که داده است، در رفع برخی از آنها ضعیف و یا هم ناتوان بوده است.

یکی از این مشکلات که هنوزهم زیاد دیده می شود، گشت و گذار موترهای بدون «پلیت» در سطح شهر کابل است.

برخی از این موترها، پلیت و جوازسیر قانونی دارند؛ اما از نصب پلیت های پشت سر موتر خود امتناع می ورزند و بجای آن از نوشته های مختلف از جمله «MAFIA»، «VIP»، «مختصر حروف نام» و دیگر موارد استفاده می کنند.

عدم استفاده از پلیت در پشت سر موتر، شناسایی آنها در زمان وقوع حادثه و جرم را برای پولیس و مردم منطقه مشکل می سازد و بر اساس ارزیابی ها، بخش عمده ای از جرایم نیز توسط همین موترها انجام می شود.

در عین حال، اگر موتری پلیت و جوازسیر نداشته باشد، بخشی از عاید دولت را پرداخت نکرده و ضربه اقتصادی به دولت وارد می سازد.

جلسات شش و نیم بر سر این موضوع و جمع آوری موترهای بدون پلیت تلاش زیاد کرده و هشدارهای جدی نیز صادر کرده است؛ اما مالکان این موترها از زور و قدرت زیادی برخوردارند یا مجریان در کارشان ضعف داشته و ناتوان هستند و یا هم جلسات شش و نیم سمبولیک است؟

به هر صورت و در شهری که موترهای بدون اسناد و پلیت کمتر هستند، جمع آوری شان کاری به مراتب ساده تر است در صورتی که به شکل جدی و بدون تبعیض انجام شود.

موردی که در برخی موارد دیده می شود، شناسایی نیروهای پولیس با مالکان موتر و یا ترس از آنهاست که جمع آوری این موترها را با مشکل روبرو ساخته و گشت و گذار آنها هنوز هم دیده می شود.

انتظار مردم در کنار کاهش جرایم کوچک از جمله سرقت موبایل و پول، از جلسات شش و نیم انجام کارهای بزرگتر و نتیجه محسوس است، انتظاری که شاید حق پایتخت نشینانی باشد که در قرن ۲۱ هم اندک ترین امکانات زندگی را به راحتی به دست نمی آورند و یا هم ندارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *