مهاجران افغان از خیربرپختونخوا پاکستان بیرون رانده میشود

۲۹ قوس ۱۳۹۳

مقامات حکومت خیبر پختونخواه پاکستان میخواهند تمامی مهاجران افغانی که در این ایالت زندگی میکنند، دوباره به کشورشان بازگردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پاكستان ادعا دارد كه حمله هفته گذشته بر يک مكتب نظامي پاكستان در پشاور كه در پی آن 145 تن به شمول 132 شاگرد كشته شدند، از سوي طالبان پاكستاني صورت گرفته كه در افغانستان به سر می برند.

تصميم بيرون كردن مهاجران افغان از ايالت پختونخوا پاكستان پس از همين رويداد، به روز جمعه در نشست كابينه ايالتی تحت رياست پرويز ختک گرفته شده است.

مشتاق احمد غنی، وزير اطلاعات پاكستان كه پس از اين تصميم حكومت خيبر پختونخوا پاكستان با رسانه ها سخن می گفت، تصریح کرد: اگر انتخابات رياست جمهوری در افغانستان برگزار شده می تواند، بايد مهاجران افغانستان نيز بتوانند به كشورشان باز گردند.

وی می افزايد كه يک طرح جديدی را تا يک ماه آينده خواهند ساخت كه بربنياد آن تمامی افغان های مهاجر از ايالت خيبر پختونخوا بيرون خواهند شد.

پاکستان،

خیربرپختونخوا

طالبان،

مقامات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.