معین پیشین وزارت حج و اوقاف به زندان محکوم شد

معین پیشین وزارت ارشاد، حج و اوقاف و یک عضو شورای ولایتی بلخ، به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفه ای، به یک‌ سال و شش ماه حبس، محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (۶اسد) دادستانی کل، داعی‌الحق عابد معین و سرپرست پیشین وزارت حج و اوقاف و محمد آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ روز گذشته محکوم به زندان شدند.

در خبرنامه آمده است که این دو تن به اتهام تزویر و سوءاستفاده از صلاحیت‌ های وظیفه ای، از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محکوم به مجازات شدند.

بر اساس صورت دعوای دادستان مؤظف، داعی‌الحق عابد در پیوند به استعمال سه مورد اسناد تزویری ملکیت و صدور هدایت مجدد خلاف قانون تدارکاتی مبنی بر عقد قرارداد با شرکت شاهین گروپ در رابطه به ملکیت وقفی موازی ۷۱۲۵ مترمربع زمین وزارت حج و اوقاف به منظور اعمار مارکیت تجارتی در پنج منزل واقع شمال روضه مبارک ولایت بلخ و محمدآصف مهمند رئیس شرکت شاهین گروپ و عضو شورای ولایتی بلخ در خصوص تزویر پنج مورد اسناد تزویری و استعمال آن منحیث فاعل اصلی و شریک جرمی شناخته شده است.

دادستانی کل می گوید که پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمین در اتهام تزویر اسناد و سوء استفاده از صلاحیت‌ های وظیفه ای و پس از استماع دفاعیه متهمین و وکلای مدافع ایشان؛ طبق فقرۀ اول مادۀ ۴۳۶ و ۲۱۵ قانون جزا با رعایت مادۀ ۵۷ و ۱۷ کودجزا، هرکدام از متهمین به یک ‌سال و شش ماه حبس تنفیذی، محکوم شدند.

قابل ذکر است که دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی، در جلسۀ علنی مورخ ۲۰ جدی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، این دو تن را به مدت پنج سال و دو ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *