معترضان فاریاب در روز نهم دادخواهی شان دفترولایتی کمیسیون انتخابات فاریاب را بستند

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

هزاران تن از هواداران حزب جنبش ملی در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری، برای نهمین روز دست به راهپیمایی اعتراضی زده شعار های ضد حکومتی سر دادند و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات فاریاب را، بستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معترضان فاریاب هشدار میدهند، اگر دولت مرکزی خواست این معترضان مبنی بر بازگشت جنرال دوستم و رهایی نظام الدین قیصاری است، لبیک نگوید، دروازه ریاست معارف و تمامی ارگان های دولتی را در فاریاب می خواهند بستند.

رسول رکین و عطامحمد فیضی، رهبری کنندگان این تظاهرات می‌گویند، در روز نهم دادخواهی مان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در فاریاب بستیم اگر دولت مرکزی و جامعه جهانی خواست های ما را نا دیده بگیرد، اقدامات بعدی ما بستن دروازه ریاست معارف و تمامی ارگان های دولتی در فاریاب میباشد.

این در حالیست که معترضان در چندین ولایات شمالی کشور 9 روز پی هم بخاطر رهایی نظام الدین قیصاری یکی از فرماندگان حزب جنبش ملی در دادخواهی می‌کنند، اما با گذشت 9 روز دولت هیچ اقدامی بخاطر فروکشی خشم معترضان نکرده است.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.