معترضان بار دیگر از ظلم بشیر قانت پیشروی دفتر والی تخار چادر تحصن بر پا کردند

۲۵ دلو ۱۳۹۶

صبح امروز (چهارشنبه 25 دلو) ده ها تن از باشندگان ولسوالی چاه‌‌آب ولایت تخار بخاطر دادخواهی در برابر ظلم و شکنجه بشیر قانت فرمانده وابسته به حکمتیار و افرادش، در پیشروی دفتر والی تخار گردهم آمده و چادر تحصن بر پا کردند.

ظاهراً پولیس مخالف این کار معترضان بود و با تلاش های فراوان خواست که جلوی این کار را بگیرد تا سرحدی که معترض ریش سفید ریسمان چادر را به کمرش بسته و در برابر مخالفت پولیس ایستادگی کرد.

سر انجام معترضان با برپایی چادر تحصن خواستار بازداشت و به کیفر رسانیدن آمر بشیر قانت و افرادش استند. آنان بشیر قانت فرمانده وابسته به حزب اسلامی به رهبری گلب الدین حکمتیار را به قتل های متعدد، لت و کوب و اختطاف نزدیکان شان متهم می‌‌کنند.

این درحالیست که بتاریخ 16 عقرب سال روان خورشیدی (1396) نیز ده ها تن پیشروی دفتر والی تخار دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به عرایض شان در برابر بشیر قانت و افرادش شده بودند؛ اما تا هنوز دیده می‌‌شود که این خواست ها بی نتیجه بوده و حکومت محلی و مرکزی به عرایض مردم رسیدگی نکرده اند.

مولوی عظیم الله یک‌‌تن از این معترضان می‌‌گوید، با آنکه بار ها از دست بشیر قانت عریضه کرده اند و حکومت را از ظلم این فرمانده حزب اسلامی با خبر ساخته اند؛ اما هنوز حکومت به خواست های شان گوش نکرده است.

این درحالیست که پیش از این دادستانی استیناف ولایت تخار بشیر قانت و شماری از افراد تحت امرش را متهم دانسته و امر بازداشت وی را بالای پولیس ولایت تخار صادر کرده بود.

تلاش کردیم دیدگاه والی و یا هم سخنگوی والی تخار را داشته باشیم با تلاش های زیاد مؤفق نگردیدیم.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

افغانستان

تحصن

تخار

حزب اسلامی

قتل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.