معتادین را از ساحات مزدحم شهر کابل جمع آوری کردند

۱۹ حمل ۱۳۹۷

قوماندان امنیه شهرکابل به رسانه ها گفت که 305 معتاد مواد مخدر از زیر پل سوخته شهر کابل و کنار جاده‌ها در داخل شهر جمع آوری کرده اند و محل تجمع آنان در ساحات مزدحم شهر را نیز از بین برده است.

در همین حال داود امین‌، قومندان امینه کابل از شهرداری می خواهد که در جمع آوری معتادین و پاک سازی محل آنان همکاری کند.قومندانی امنیه تصفیه تمام محلات تجمع معتادین را خارج از توان پولیس می داند همکاری شهرداری کابل و مردم را می خواهد.

به اساس گزارش ها، پولیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی امنیه کابل یک تن فروشنده مواد مخدر را همراه با (10) کیلو گرام چرس، از ولسوالی پغمان دستگیر کرده است.

در همین حال پولیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر از منهدیم شدن 5 کار خانه تولید هیرویین و از بین بردن ده ها جریب زمین زرع مواد مخدر خبر داده بود.

 

افغانستان

امنیت

پل سرخ

کابل

معتاد

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.