مصرف بیش از 70درصد بودجه انکشافی، اقدامی بی سابقه خوانده شد

۳۰ قوس ۱۳۹۵

در حالی که شماری از وزاری کابینه حکومت وحدت ملی به شمول وزیر صحت عامه به دلیل مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی از سوی مجلس نماینده گان مورد استیضاح قرار گرفتند؛ وزیر صحت عامه می گوید که بیشتر از 70درصد بودجه را مصرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه در نشست خبری امروز (30قوس) در مرکز رسانه های حکومت اظهار داشت که 72.4 درصد از بودجه انکشافی این وزارت به مصرف رسیده است.

فیروز این رویکرد را یک اقدام بی سابقه دانسته و اظهار داشت که بودجه انکشافی امسال، ۲۲۵ میلیون و ۶۹۶ هزار دالر می باشد که تا اکنون؛ 72 اعشاریه ۴ درصد آن بالای ۶۱ پروژه انکشافی در سراسر افغانستان، هزینه شده است.

وزیر صحت عامه گفت که در سند بودجه ملی سال مالی 1396 مبلغ ۱۳۸ اعشاریه ۹۱۴ میلیون دالر از بودجه امسال انتقال یافته است؛ در حالیکه نظر به مصارف واقعی باید تنها مبلغ ۷۰ اعشاریه ۶۱۸ میلیون دالر از بودجه امسال به بودجه انتقالی سال ۱۳۹۶  انتقال می گردید.

وی تصریح کرد که مجموع بودجه پروژه های انتقالی پیشنهادی وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۶ که شامل بخش های اختیاری و غیر اختیاری می گردد؛ بالغ بر ۱۵۲ اعشاریه ۵۲۵ میلیون دالر است؛ در حالیکه بودجه ای را که کابینه افغانستان برای پروژه های انتقالی، اختیاری و غیر اختیاری این وزارت منظور کرده، مبلغ ۸۱ اعشاریه ۴۳۸ میلیون دالر است که این رقم تفاوت ۷۱ میلیون دالری را نشان می دهد.

گفتنی است که بودجه پیشنهادی جدید و انتقالی وزارت صحت عامه برای سال مالی ۱۳۹۶ در مجموع مبلغ ۱۷۸اعشاریه ۲۱۸ میلیون دالر است.

بودجه انکشافی

بی سابقه

صحت عامه

مصرف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.