مصاحبه ی کرزی در دومین روز سفرش به چین

حکومت آینده افغانستان نه تنها روابط موجود با چین را ادامه خواهد داد، بلکه آنرا گسترش خواهد بخشید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به چین، در مصاحبه ای با بخش پشتوی رادیوی بین المللی چین گفت: حکومت آینده افغانستان نه تنها روابط کنونی اش با چین را ادامه خواهد داد، بلکه آنرا گسترش خواهد بخشید.

رئیس جمهور افزود: روابط میان افغانستان و چین از اهمیت زیادی برای آینده برخوردار بوده و منفعت افغانستان در تحکیم بیشتر آن، نهفته است.

حامد کرزی خاطر نشان کرد: چین همواره برای افغانستان یک کشور دوست بوده است و چینی ها هیچگاهی کاری و روشی را اختیار نکرده اند که در آن خیر و منفعت افغانستان نباشد. مردم افغانستان از دوستی با چین خوشحال اند و از آنان ممنون می باشند. این روابط تحکیم بیشتر خواهد یافت و اقداماتی را به این منظور در آینده نیز روی دست خواهیم گرفت تا روابط ما در تمامی عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بیشتر از پیش گسترش یابد.

رئیس جمهور در رابطه به برگزاری چهارمین اجلاس سران سازمان همکاری های “سیکا” گفت که این کنفرانس برای همکاری ها بخصوص در عرصه امنیت و توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی، یک کنفرانس بسیار با اهمیت است.

رئیس جمهور کشور گفت: اهمیت حیاتی این کنفرانس که در شهر شانگهای برگزار می گردد، در این است که چین به عنوان یکی از بزرگترین کشور های  جهان می خواهد این کنفرانس را به وسیله ای موثری برای منفعت آسیا مبدل سازد تا از آن طریق نه تنها صلح در آسیا برقرار گردیده، بلکه امنیت نیز در این قاره تحکیم یافته و این منطقه از خطرات مصئون بماند.

رئیس جمهور افزود: هدف این کنفرانس برعلاوهء بحث روی تامین امنیت و مبازره با تروریزم، برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت اقتصادی در آسیا نیز می باشد.

رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در رابطه به احیای راه ابریشم گفت: ما از پیشنهاد حکومت چین برای احیای راه ابریشم حمایت می کنیم. افغانستان در گذشته مرکز و بخش مهم این مسیر بوده است. افغانستان از این راه منفعت های زیادی را نصیب خواهد شد. احیای این راه برای چین و تمامی منطقه و افغانستان موثر خواهد بود. ما نه تنها از این پیشنهاد استقبال می کنیم بلکه خواهان تجارت و ترانزیت از این مسیر نیز هستیم.

رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوالی در مورد روابط افغانستان و امریکا گفت: ما خواهان روابط خوب با امریکا هستیم، روابطی که بر منافع افغانستان و امریکا بنا یافته باشد. ما با امریکا روابطی می خواهیم که افغانستان و مردم اش در آن مصئون باشند، منافع و زنده گی شان در آن حفظ گردد و برای افغانستان زیان نرساند و مردم ما از آن آزار نبینند. ما یک رابطهء روشن و شفاف می خواهیم، رابطه ای که باعث نابودی تروریزم و افراطیت گردیده و افغانستان و منطقه در اثر آن به آرامش برسند.

حامد کرزی در این مصاحبه با تاکید گفت که با امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، منطقه باید احساس نا آرامی و خطر نکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *