مشاور وزارت داخله «بیگناه» شناخته شد

۲۸ حوت ۱۳۹۸

مشاور فعلی وزارت داخله و فرمانده پیشین پولیس کاپیسا از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، «بری​الذمه» شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه امروز (28حوت) دادستانی کل، احمد فهیم قایم در یک محکمه علنی مورد بازپرس قرار گرفت.

در خبرنامه آمده است که «قوماندان امنیۀ پیشین ولایت کاپیسا و مشاور فعلی وزارت امور داخله، از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، روز سه‌شنبه ۲۷ حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، به گونه علنی محاکمه شد».

دادستانی کل می​گوید که هیئت قضایی، آقای قایم را بر اساس ماده ۲۵ قانون اساسی با رعایت مادۀ پنجم کودجزا و مادۀ پنجم قانون اجراآت جزایی، به نسبت عدم دلایل لازم، «بری‌الذمه» دانسته، حکم صادر کرد.

دادگاه

مبارزه با جرایم

مشاور

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.