سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

محکمه علنی وحیدی/تطبیق قانون برای یک قوم خاص

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که در راستای مبارزه با فساد برای اولین بار یک وزیر پیشین کابینه را به صورت علنی محکمه می کند.

ارگ در حالی از برگزاری محکمه علنی عبدالرازق وحیدی‌، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خبر می دهد که پیش از این نیز مقامات بلند پایه حکومتی به دست داشتن در فساد گسترده متهم شده بودند که به گونه ای براءت یافتند ویا هم دوسیه های شان بسته شد.

ارگ برگزاری محکمه علنی وحیدی را اقدامی در راستای مبارزه با فساد عنوان کرده است اما به باور آگاهان وحیدی به جرم هزاره بودن محکمه می شود نه جرم دست داشتن به فساد چون اگر فساد مبنای این محکمه می بود باید اول فاروق وردک و  حضرت عمر زاخیلوال محکمه می شدند.

این در حالی است که حکومت برای دومین بار محکمه علنی مقامات بلند پایه دولتی را برگزاری می کند و هر دو بار مربوط به یک قوم خاص میشود.

وظیفه عبدالرزاق وحیدی، به دلیل آن‎چه دست داشتن آقای وحیدی در فساد در وزارت مخابرات خوانده شد، حدود دوسال پیش از سوی رییس‎‌جمهور به حالت تعلیق درآمد. اما در این مدت دوسال وحیدی بار ها اعلام کرد که سارنوالی و نهاد های ذیربط در این باره از او باجویی نکرده اند و او در حالت سردر گمی به سر می برد.

وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مدعی شده بود که پرونده ای او یک موضوع سیاسی است و اتهام  فساد بر او بهانه ای بیش نیست.

این درحالی است که لوی سارنوالی مطابق به احکام قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص باید در ظرف دو ماه اینگونه قضیه را بررسی و فیصله کند ما با آن که مدت خیلی زیادی از آغاز این قضیه میگذرد و نتیجه را آنرا سارنوالی نشر نکرده است وحیدی میگوید نتیجه بررسی ها  به دست وی نرسیده است پس معلوم می شود که لوی سارنوالی تحت فشار سیاسی قرار دارد.

اعضای مجلس نمایندگان بار به درازا کشیده شدن  پرونده عبدالرازق وحیدی وزیر پیشین مخابرات را پرسش برانگیز خوانده اند .

اما وحیدی پس از نشر خبر برگزاری محکمه علنی اش توسط دفتر مطبوعاتی ارگ خطاب به رییس جمهور در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده است که “امیدوارم  در مورد بنده قضاوت عادلانه نموده و از تبعیض خود داری نمایند.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *