كشته و زخمی شدن 9 تن در حمله به یک مسجد در ولسوالی شیندند

۱۸ جوزا ۱۳۹۷

در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در یک مسجد در ولسوالی شیندند هرات، دو تن کشته و هفت تن دیگر زخم برداشتند.

سمنوال عبدالوکیل وطنیار قوماندان امنیه ولسوالی شیندند می گوید حمله کننده گان 13 تن بودند که بوسیله دو موتر نوع فیلدر و سراچه، حوالی ساعت یک و نیم ظهر امروز، بالای نمازگزاران این مسجد شلیک نمودند

مقامات می گویند،خمله کننده گان موفق به فرار شده اند و تا هنوز هویت شان مشخص نگردیده است.

هیچ یک از گروه های مسلح مخالف تا اکنون مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

تروریسم

تیراندازی

جنگ

شیندند

هرات