قاتلینِ زن چهل ساله در کابل بازداشت شدند

۷ جوزا ۱۳۹۹

پولیس جنایی کابل در یک عملیات هدفمند، دو سارق را به اتهام سرقت و قتل یک خانم چهل ساله از ناحیه پانزدهم پایتخت بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو سارق مسلح در همکاری با یکتن دیگر، پیش از روزهای عید فطر، یک خانم چهل ساله را در منطقه پنجصدفامیلی شهر کابل به قتل رسانده بودند.

وزارت داخله می گوید که در پیوند به این قضیه دو سارق متهم و همکارشان بازداشت شده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است «منسوبین پولیس جنایی، به دنبال راه اندازی چندین عملیات، دو سارق مسلح را در پیوند به قتل یک خانم چهل ساله و یک تن دیگر را در پیوند به همدستی با این دو سارق، از مربوطات ساحه قصبه ناحیه پانزدهم شهر کابل، دستگیر نمودند.»

به نقل از خبرنامه، این سارقین یک روز قبل از عید سعید فطر حین سرقت، یک خانم را در ساحه پنجصد فامیلی شهر کابل توسط اسلحه به قتل رسانده بودند.

وزارت داخله می گوید که افراد بازداشت شده، در چندین قضیه سرقت در شهر کابل دست داشتند.

پولیس جنایی

قاتل

قاتلین یک زن

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.