عبدالله: به زودی رئیس‌اجرائیه حکومت همه‌شمول معرفی می‌شود

۲۱ حوت ۱۳۹۸

رئیس‌جمهور حکومت همه‌ شمول اعلام کرد که بعد از تحلیف، حکومت وحدت ملی پایان یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دوکتور عبدالله عبدالله گفته است که به زودی رئیس اجرائیه حکومت همه شمول معرفی می‌شود.

در  اعلامیۀ ریاست جمهوری دولت همه‌شمول جمهوری اسلامی افغانستان آمده است:

پس از تحلیف رئیس ‌جمهور دولت همه‌شمول جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی عملاً پایان یافته است.

رئیس‌جمهور دولت همه‌شمول جمهوری اسلامی افغانستان به‌زودی رئیس اجراییه دولت همه شمول را رسماً طی فرمانی معرفی می‌کند.

از سوی دیگر، محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین حکومت وحدت ملی، دیگر رئیس‌جمهور نیست و فرامین و احکام وی فاقد اعتبار می‌باشد.

به کارکنان ملکی و نظامی ریاست اجراییه پیشین هدایت می‌دهیم تا کما فی‌السابق به وظایف و مسوولیت‌های‌ روزمرۀ شان ادامه بدهند.

دوکتور عبدالله عبدالله

رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

پیش از این نیز ریاست‌جمهوری در فرمانی ریاست اجرائیه را لغو کرده و رسمیت ندارد.

افغانستان

حکومت وحدت ملی

عبدالله

غنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.