طالبان از روند رهایی زندانیان شان راضی نیست

۱۵ ثور ۱۳۹۹

با آنکه در جریان روزهای اخیر، روند رهایی زندانیان طالبان از زندان های کشور سریع تر شده است؛ اما طالبان از این روند راضی نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در جریان سه روز گذشته نزدیک به 300 زندانی طالبان از زندان های کشور رها شده است.

اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که این روند باید سرعت بیشتر داشته باشد.

وی امشب (15ثور) در حساب توئیتر خود نگاشته است که «در سه روز گذشته از زندان های اداره کابل 300 تن زندانی های ما رها شدند که ما از آن استقبال می کنیم».

شاهین گفته است که این اقدام کافی نیست و باید روند رهایی تسریع یابد تا زندانی های از مرض کرونا نجات داده شوند و راه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی زودتر هموار گردد.

در عین حال، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تاکید کرد که روند رهایی زندانیان حکومت افغانساتان از سوی آنها نیز ادامه دارد.

بر اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی تا حال، نزدیک به 800 زندانی طالبان از زندان های حکومت رها شده است.

رهایی زندانیان طالبان

سهیل شاهین

طالبان

کرونا

مذاکرات بین الافغانی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.