شفاخانه ۵۰ بستر نظامی در کندز شروع به فعالیت کرد

۱۱ اسد ۱۳۹۵

کندزیسمسوولان محلی ولایت کندز در شمالشرق افغانستان می گویند یک باب شفاخانه ۵۰ بستری برای تداوی نظامیان در این ولایت ساخته شده است که سهولت های زیادی را به نیرو های امنیتی به وجود آوده است.

شیرعزیز کامه وال قوماندان زون ۸۰۸ سپین در شمالشرق می گوید این شفاخانه به صورت عصری ساخته شده است، که دارای امبولانس های مجهز نیز است و در صورت نیاز به ساحات جنگ شتافته به زخمیان رسیده گی خواهد کرد.

کامه وال می گوید که ساخته شدن این شفاخانه، در جلوگیری از تلف شدن نظامیان زخمی، رول مهمی ایفا کرده است.

به گفته کامه وال این شفاخانه در حالات اضطراری زخمیان ملکی را نیز به صورت رایگان تداوی می کند.

در همین حال داکتر زلمی الفت مسوول شفاخانه نظامی در کندز می گوید که این شفاخانه به کمک مالی کشور آلمان به هزینه یک میلیون یورو ساخته شده است.

الفت ساخت این شفاخانه را در تداوی زود هنگام نیروهای امنیتی مهم دانست و بر تداوم کمک های کشور آلمان در بخش های تخنیکی این شفاخانه، تاکید کرد.

وی می گوید که تیم سیار این شفاخانه علاوه از کندز، به نیرو های امنیتی در ولایت های بغلا، تخار و بدخشان نیز عرضه خدمات صحی می کند.

شفاخانه نظامی در کندز در حالی به بهره برداری سپرده شده است که در حال حاضر در بیشتر ساحات زون شمالشرق درگیری بین نیرو های امنیتی و طالبان مسلح جریان دارد و همه روز ده ها تن از نیرو های افغان در آن کشته و یا زخمی می شوند.

پیش از این مسوولان امنیتی گفته بودند که به علت نبود شفاخانه نظامی، به زخمی های نیروهای امنیتی رسیده گی درست صورت نمی گیر؛ اما حالا مسوولان شفاخانه نظامی در کندز می گویند که تیم های سیار صحی این شفاخانه در حالات اضطراری به ساحات جنگ رفته و به نظامیان عرضه خدامات صحی می کنند.

خدمات،

شفاخانه،

مجهز ،

مسلح ،

ملیون ،

نظامیان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed