شاهراه سالنگ به روی موترهای مسافربری باز شد

۲۲ حوت ۱۳۹۸

بعد از پاک​کاری برفکوچ ها و فروکش کردن برف​باری در شاهراه سالنگ، این مسیر به روی موترهای مسافربری و باربری کوچک باز شده و برای موترهای تیلری همچنان مسدود است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاهراه از نیمه​های شب گذشته به روی موترهای مسافربری و باربری کوچک باز شد.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ​ها می​گوید که امروز (22حوت) هوا در شمال سالنگ کاملاً ابری و جنوب سالنگ ابری و طوفانی بوده و این شاهراه بدون وسائط تریلری بروی سایر وسائط باز است.

بر اساس معلومات منبع، وضعیت عمومی شاهراه به این شرح است:

ساحه دید: ۱۰ کیلومتر

سرعت باد: ۷ متر در فی ثانیه

رطوبت: ۹۲٪

سردی هوا: ۱۲- درجه سانتی​گراد

یخک در فرش جاده: حدود ۳۵ کیلومتر

احتمال ریزش برف در ۲۴ ساعت آینده: ۲۰٪

برفباری

تیلری

سالنگ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.