سنگ تهداب شفاخانه 30 بستر در ولسوالی اشکاشم گذاشته شد

۳۰ اسد ۱۳۹۵

کار ساخت یک شفاخانه 30 بستر در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان آغاز شد.

14101900_1154500337944418_1705241946_n

نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این شفاخانه در مرکز ولسوالی اشکاشم اعمار می شود که کار ساخت آن چهار مرحله را در بر می گیرد.

به گفته وی، هزینه ساخت این شفاخانه در حدود چهار میلیون دالر است که در دو طبقه و مجهز با تجهیزات مدرن طبی توسط بنیاد انکشافی آغاخان ساخته می شود.

فروتن افزود که با ساخت این شفاخانه؛ باشنده گان ولسوالی های اشکاشم، شغنان، زیباک و واخان به خدمات صحی دسترسی پیدا می کنند.

بر اساس معلومات منبع، 50 درصد ساخت این شفاخانه از طرف UNDP و 50 درصد دیگر آن از سوی شبکه انکشافی آغاخان تمویل میگردد.

اشکاشم

بدخشان

سنگ تهداب

شفاخانه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed