زرداد، قومندان حزب اسلامی هفت سال زندانش را در کرسی های پارلمان سپری خواهد کرد

۲۲ جوزا ۱۳۹۷

قومندان زرداد، که یکی از فرماندهان حزب اسلامی در دوران مجاهدین بود که به تازگی به نمایندگی از حزب اسلامی خودش را برای انتخابات نامزد کرده است.

به گزارش خبر گزاری خاورمیانه، زرداد به روز یک شنبه ۲۰ جوزا برای نامزد کردن در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرد.

دست‌داشتن در کشتارها، خشونت‌ها و نقض حقوق بشر، راه‌گیری‌ها، از اتهام‌هایی اند که بر زرداد فریادی، یکی‌از فرماندهان ارشد حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نسبت داده می‌شوند؛ هنگامی که دودهه پیش، بخشی‌از شاهراه کابل – جَلال‌آباد را در اختیار داشت..

‌زرداد در حالی که کنترل قسمتی از مسیر شاهراه کابل_جلال آباد را در سال های بین 1992_1996 در دست داشت با نیرو تحت امرش سه کارمند خارجی یک موسسه خیریه را اختطاف کردند و این کارش باعث شد که از این محل رانده شود.

او در سال 1998 با پاسپورت جعلی و نام مستعار به انگلستان پناهنده شد. در سال 2001 در لندن توسط جان سیمپ سَن، خبرنگار بی بی سی شناسایی شد از سوی محکمه انگلیستان به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که از جرایم بین المللی است متهم شد.

زرداد فریادی، در سال۲۰۰۵ از سوی مکحمه لندن به ۲۰ سال حبس محکم شد اما زرداد به اساس یکی از ماده های توافق‌نامه حزب اسلامی به رهبری حکمت‌یار با حکومت افغانستان مبنی بر آزادی شدن زندانیان این حزب از بند آزاد شد.

زمانی‌که زردابی از زندان لندن به افغانستان منتقل شد از میدان هوایی یوسط نیرو های امنیتی به جای نا معلومی برده شد گفته می شود که او در بند امنیت ملی بوده و این در حالی است که امنیت ملی به تازپی او را نی‌گناه اعلام کرده و زرداد نیز برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کرده است.

این در حالی است که حزب اسلامی تا پیش از امضای موافقت‌نامه با اشرف غنی از هم‌قطاران گروه های تروریستی داعش، طالبان و شبکه حقانی بود و زرداد و همقطاران او در آن زمان جنایت های زیادی را مرتکیب شدند و خانه های زیادی را نابود کردند و مردم را بی خانمان.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.