روند توزیع پاسپورت در کشور متوقف شد

۲۷ حوت ۱۳۹۸

وزارت داخله می​گوید که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (کوید19)، روند توزیع پاسپورت در کابل و ولایت​های کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله در خبرنامه امروز (27حوت) گفته است که این روند تا اخیر ماه حمل سال آینده تطبیق می​شود.

در خبرنامه آمده است که به منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، کمیته دولتی ارتباطات عامه فیصله نموده تا تمامی فعالیت‌های محلات که در آن تجمع افراد صورت می​گیرد، متوقف گردد و وزارت داخله بر اساس این فیصله، توزیع پاسپورت را در مرکز و ولایات کشور متوقف کرد.

وزارت داخله می​گوید که در این راستا برخی موارد استثنا نیز وجود دارد:

1- مریضانی که در مرکز غرض اخذ پاسپورت به ‌ریاست عمومی پاسپورت مراجعه می‌نمایند بعد از تائید دوکتوران ریاست صحیه موظف در اداره مرکزی پاسپورت، می‌توانند پاسپورت را بدست آورند.

2- در ولایات، مریضان حاد و مشهود می‌توانند بعد از تصدیق ریاست محترم صحت‌عامه ولایت مربوط، پاسپورت‌ دریافت نمایند.

3- ارائه خدمات پاسپورت به تاجران ملی به ملاحظه جواز تجارتی و مکتوب وزارت محترم صنعت و تجارت، صورت می‌گیرد.

4- تمام مجروحین ملکی و نظامی در حالات خاص می‌توانند، پاسپورت دریافت نمایند.

5- متقاضیان که پاسپورت‌های​شان ویزه معتبر داشته باشد و پاسپورت‌های​شان دارای مشکلات باشد، می‌توانند غرض حل مشکلات شان به ریاست عمومی پاسپورت و مدیریت‌های پاسپورت ولایات مراجعه نمایند.

6- متقاضیان محترم که قبل از صدور این اطلاعیه (27حوت 1398) اسنادهای خویش را غرض اخذ پاسپورت در مرکز و ولایات طی مراحل نموده​اند، می‌توانند بتاریخ‌های معینه پاسپورت خویش را از پوسته خانه‌های مربوطه بدست بیاورند.

7- خدمات تمدید ویزه برای اتباع خارجی در ریاست عمومی پاسپورت و مدیریت‌های پاسپورت ولایات که خدمات تمدید ویزه را دارا می​باشند، ارائه می‌گردد.

پیش از این، مکتب​ها، دانشگاه​ها و تمام مراکز آموزشی در کابل و ولایات تا اخیر ماه حمل سال آینده تعطیل شده بود.

ریاست پاسپورت

کرونا

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.