«رئیس فرهاد» مسئول یک گروه اختطافچیان در کابل بازداشت شد

۱۷ ثور ۱۳۹۷

 

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات، شبکه سه نفری اختطافچیان مسلح را به سر گروپی فرهاد فرزند عبدالغیاث با دو تن از افرادش بنام های سید حسن فرزند میرظفر خان و خلیل فرزند جمعه خان از ولسوالی استالف ولایت کابل بازداشت نموده است.

ریاست امنیت گفته است که بازداشت شده‌گان در مربوطات ولایت کابل مصروف اختطاف، قتل، سرقت های مسلحانه، باج‌گیری و تهدید هموطنان ما بودند.

در ادامه ریاست امنیت نوشته است که از نزد افراد متذکره دومیل کلاشینکوف، یک میل کرینکوف، یک میل تفنگچه، دوازده قبضه بم دستی و چهار فیرمرمی راکت اندازRPG7 بدست آمده است.

به استناد اسناد و مدارک بدست آمده شبکه متذکره یک قتل و 3 اختطاف را انجام داده اند که از جمله در قضیه اختطاف مسمات زرمنیه کارمند محلی دفتر یونما ملل متحد از مربوطات شهر کابل، نیز ذیدخل می‌باشند.

الی اکنون 14 فامیل متضرر بالای این بازداشت شده‌گان ادعا نموده و خواهان به کیفر رسانیدن و مجازات آنها از طریق ارگان های عدلی و قضایی شده اند.

اختطافچی

استالف

بازداشت

ریاست امنیت

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.