رئیس عمومی نورم و استندرد به جرم رشوت بازداشت شد

دادستانی کل افغانستان

دادستانی کل می گوید که رئیس عمومی اداره ملی نورم و استندرد، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌ های آن اداره به‌ ا‌تهام رشوت بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل خبرنامه دادستانی کل، رئیس اداره ملی نورم و استندرد، به‌ اساس شکایت یک تن از سرمایه گذاران خصوصی به اتهام اخذ یکصد هزار دالر بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که این سرمایه گذار به ‌شماره اختصاصی ثبت شکایات ۱۸۰ دادستانی کل؛ بالفعل از سوی ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت دادستانی کل گرفتار گردید.

دادستانی کل می گوید که این قضیه به معاونین و مدیر پروژهای اداره نورم و استندرد نیز اتهام داشته و به همین منظور، معاون تخنیکی و مدیر پروژه‌ ها نیز گرفتار گردید.

بر اساس معلومات، اصل مبلغ مطالبه شده ۲۰۰ هزار دالر امریکایی بوده که حین دریافت مبلغ‌ یکصد هزار دالر آن، رئیس عمومی آن اداره گرفتار گردیده است.

گفتنی است که این شرکت یک شرکت خارجی بوده و دادستانی کل می گوید تحقیقات بیشتر در این رابطه آغاز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *