خبر فوت رئیس جمهور ازبکستان نشر شد

۹ سنبله ۱۳۹۵

با توجه به اینکه شماری از رسانه های ازبکستان از فوت اسلام کریم اوف رئیس جمهور این کشور خبر داده اند؛ اما تا حال تاشکند این خبر را تائید نکرده است.

islam-karimov-president-uzbekistan

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسلام کریم اوف، روز گذشته به دلیل خونریزی مغزی در شفاخانه تاشکند بستری شد.

با گذشت یک روز از بستری شدن کریم اوف، خبرگزاری روسی زبان فرغانه، اولین رسانه ازبکستان که خبر بستری شدن رئیس جمهور این کشور را نشر کرد، گزارش داده است که وی پس از 26 سال مسئولیت در دوران شوروی و ریاست جمهوری ازبکستان، بامداد امروز (9سنبله) فوت کرده است.

خبر فوت رئیس جمهور ازبکستان در رسانه های روسیه نیز بازتاب یافته ولی هنوز به صورت رسمی از سوی دولت ازبکستان تائید و یا رد نشده است.

ازبکستان

اسلام کریم اوف

رئیس جمهور

فوت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed