حسینه صافی به عنوان نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شد

26 ژوئن 2018

حسینه صافی، به روز دوشنبه(4 سرطان) از سوی سرور دانش، معاون اول رییس جمهوری به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات فرهنگ معرفی شد.

به گزارش خبر گزاری خارومیانه، حسینه صافی، به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات فرهنگ بیان داشت که برنامه‌های هایش را با همکاری، هماهنگی و مشوره‌ی همکارانش در این وزارت به پیش خواهد برد.

سرپرست جدید وزارت اطلات و فرهنگ گفت: تلاش می کنم تا مکلفیت های به عنوان مسوول درجه یک این وزارت به درستی انجام دهند و همچنان برای بهبود این وزارت تلاش می کنم.

دانش با اشاره به کاستی های این وزارت در بخشی فرهنگی، مکلفیت های وزارت اطلاعات و فرهنگ را ثبت به سایر ادارات دولتی سنگین عنوان کرد.

دانش تقرری حسینه صافی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات فرهنگ گامی مهم در جهت عملی شدن تعهد حکومت وحدت ملی در پیوند به مشارکت زنان در سطح کشور عنوان کرد.

این در حالی است که علی احمد عثمانی به فرمان رییس جمهور به تاریخ 19 جوزا از وظیفه اش برکنار شد اما عثمانی تا روز یک شنبه هفته جاری به دفتر کارش حاضر شد و به کارش ادامه داد اما روز یک شنبه محافظان ویژه رییس جمهور دفتر کار عثمانی را مهر و لاک کردند و او را به خانه شان انتقال دادند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.