جدال بر سر توزیع شناسنامه؛ اولیت کشور امنیت است نه شناسنامه الکترونیکی

۱۳ ثور ۱۳۹۷

امروز پنج شنبه (13ثور) رییس جمهور غنی در یک اقدام ناگهانی دست به ایجاد یک بحران زد و روند توزیع شناسنامه الکترونیکی را آغاز کرد و این کار سبب ایجاد یک فضای تنش‌آلود و بحران آفرین در کشور شد و ریاست اجراییه با این مخالفت خود را اعلام کرد و همچنان کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تند و تیز نشان دادند.

اشرف غنی در پیوند به توزیع شناسنامه الکترونیکی گفت که آغاز روند توزیع شناسنامه الکترونیکی بخاطر حادثه تروریستی بود و احتمال زیاد دارد که انتحاری روز دوشنبه تذکرۀ جعلی داشت. از این جهت مهمترین فیصله برای من امنیت مردم افغانستان بوده و این را بدانیم که چه کسی افغان است و بایومتریک آن در تمام اسناد، ثابت ساخته می تواند که از کجا و سابقه آن چه می باشد.

غنی در ادامه گفت که که دهشت‌گران از تذکرۀ تقلبی استفاده می کنند و این کار امنیت تمام شهروندان ما را به خطر مواجه می سازد. وی تاکید کرد که حفاظت جان و مال تمام افغان ها و هموطنان ما وظیفه بنیادی دولت است و باید انجام شود.

در این مراسم استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس پارلمان، فضل‌هادی مسلمیار رئیس سنا، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، قانونپوه محمد یوسف حلیم رئیس ستره محکمه، محمدفرید حمیدی لوی‌څارنوال، شماری از وزرا و اراکین بلندرتبۀ دولتی، محمدکریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، باتور دوستم رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و تعدادی از شخصیت های سیاسی، تذکره های الکترونیکی خویش را دریافت کردند.

این طرف داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور با این اقدام ارگ مخالفت خود ابراز کرد و گفت که توزیع تذکره بدون توافق و تفاهم رهبری حکومت و مردم گرفته شده و فاقد مشروعیت می‌باشد و من در این پروسه شریک نیستم.

در ادامه عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی به اساس توافق‌نامه حکومت وحدت ملی تشکیل گردیده است. تصامیم در حکومت وحدت ملی به اساس مشوره و توافق رهبری حکومت وحدت ملی صورت می‌گیرد. هر تصمیمی که بدون توافق و مشوره صورت گیرد فاقد مشروعیت است.

رییس اجراییه تاکید کرد که اولویت مردم تأمین امنیت، مبارزه با فساد، کاهش فقر و بیکاری، انتخابات و صلح است، نه ایجاد تفرقه‌، پراکندگی و خلق بحران اجتماعی و ملی.

رییس اجراییه اقدام ارگ را عوام‌فریبی، دروغ‌گویی و بازی با افکار عمومی خواند و گفت که در شرایطی‌که جمع بزرگی از مردم تذکره گرفته نمی‌توانند، جمع دیگر را به تفرقه و اختلاف کشاندن، هیچ هدفی را برآورده ساخته نمی‌تواند. در شرایط فعلی ما به وحدت و یکپارچگی ضرورت داریم نه به اختلاف و نفاق ملی.

همچنان عبدالله گفت که توزیع تذکره الکترونیک یک پروسۀ ملی است و هیچ کسی با اصل توزیع آن مخالف نیست. اما نباید خواست و توافق نظر جمعی نادیده گرفته شود.

رییس اجراییه در مورد نفوس شماری ماهواره‌یی گفت که آمار و ارقام باید واقعی باشد. برای نفوس یک چارۀ هوایی سنجیده بودند که بعد متوقف شد.

عبدالله تصریح کرد که یکی از گزینه‌ها تا تعدیل قانون اساسی و ایجاد نظام صدارتی رفتن به سوی انتخابات با همین ترکیب فعلی با حفظ تشکیل ریاست اجراییه است.

با این حال کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان نیز با این کار رییس جمهور غنی مخالفت خود را ابراز کرده اند و گفته اند این کار سبب به بحران رفتن کشور می‌شود

این شناسنامه‌ها در حالی از سوی رییس جمهور روند توزیع آن آغاز شد که توسط فرمان تقنینی واژه افغان را می‌خواهند درج شناسنامه کنند و این درحالیست که فرهنگیان کشور می‌گویند افغان واژه مترادف قوم پشتون است و با این کار رییس جمهور و ارگ  می‌خواهند هویت دیگر را نفی کنند.

 

ندیم پارسینا

ارگ

افغانستان

الکترونیکی

ریاست اجراییه

شناسنامه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.