توزیع شناس‌نامه الکترونیکی؛ دعوت به بحران، انحراف اذهان عامه از رویداد های امنیتی اخیر

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در یک کنفرانس خبری امروز پنچ شنبه(۱۳ ثور) آغاز روند توزیع الکترونیکی را نا مشروع خوانده گفت که اغاز این روند در حال حاضر دعوت مردم به بحران و به نحوی انحراف اذهان عامه است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله در موضع گیری اش در برابر آغاز روند توزیع شناس‌نامه ای الکترونیکی با اشاره به آغاز این روند توسط رییس جمهور گفت که این حکومت به اساس توافق نامه تشکیل شده و تصامیم حکومتی هم به مشوره و توافق رهبری حکومت وحدت ملی صورت می گیرد و هر تصمیم زیر هر نامی که بدون مشوره گرفته شود نا مشروع است.

عبدالله همچنان افزود که خطاب به رییس جمهور گفت که با مردم فریبی و بازی با افکار عامه و دروغ گویی راه به جایی نمی رسد و باید کارها اولویت بندی شده تصمیم ها گرفته شود.

رییس اجراییه بیان داشت که آغاز توزیع شناس نامه الکترونیکی در شرایط کنونی نه تنها مشکلی حل نمی کند که یک مشکل دیگر را به میان می‌آورد.

در همین حال عبدالله گفته که اگر حرف از مشکل امنیتی است و می توان با توزیع این شناس نامه آن را حل کرد بدون شک اگر این روند به حیث یک روند ملی با تدابیر لازم شروع شود و مردم افغانستان به سر آن اجماع ملی داشته باشد وضعیت امنیتی بهتر می شود اما باید کار ها اولویت بندی شود و اولویت های حکومت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به موقع، تامین امنیت کارمندان انتخابات، تامین امنیت سر تا سری است.

رییس اجراییه آغاز این روند را در حال حاضر ایجاد تفرقه‌ در بین مردم، پراکندگی و خلق بحران اجتماعی و ملی خوانده گفت که در شرایط ‌که شماری زیادی به این روند دست رسی ندارد شماری دیگر را به تفرقه و اختلاف کشاندن، هیچ هدفی را برآورده نمی تواند.

عبدالله تصریح کرد که در شرایط فعلی ما به وحدت و یکپارچگی ضرورت داریم نه به اختلاف و نفاق ملی.

عبدالله عبدلله در حالی این اظهارات را بیان کرد که رییس جمهور با گرفتن اولین تذکره الکترونیکی امروز این روند را اغاز کرد و آغاز این پروسه نماد وحدت ملی خواند و گفته که با این شناس نامه هویت هر افغانی تثبت شده گامی به سوی مدرن شدن است.

رییس جمهور حادثه رویداد شش درک را  مهم ترین دلیلی برای آغاز این روند امروز دانست و گفته که. امکان بسیار وجود دارد که حمله کننده انتحاری تذکره جعلی داشته باشد و مهم ترین فیصله برای من تامین امنیت شهروندان است و باید بدانیم که چه کسی افغان است.

وی اظهار کرد که آغاز روند شناس نامه الکترونیکی به معنای این نیست که توزیع شناس نامه ورقى  توقف می کند و افزود که انتخابات یک وسیله تغییر بدون جبر و زور توسط رای مردم است و از همه شهروندان تقاضا مى شود که تذکره ورقى برگیرند و در انتخابات شرکت کنند.

اشرع غنی همچنان گفت که پروسه توزیع تذکره های برقی یک گام مهم و تاریخی است و این روند تاثیرات مثبت در شفافیت، رشد اقتصادی، پروسه های انتخاباتی در آینده خواهد داشت.

این در حالی است که توزیع شناس‌نام الکترونیکی با درج واژه ای افغان و حذف قومیت واکنش های اقوام غیر پشتون را به دنبال دارد چندین بار سبب توقف این روند شد و عکس شتری که در پس زمینه این شناس‌نامه جا داده شده است دستمایه طنز پردازان شد و دنیای مجازی را گرم کرد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.