تمدید روند ثبت نام رای دهندگان تا تاریخ 15 سرطان

۳ سرطان ۱۳۹۷

کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک شبنه(3سرطان) خبر داده اند که روند ثبت نام رای دهندگان در قریه ها تا 15 ماه جاری خورشیدی تمدید شده است.

به گزارش خبرگرای خاورمیانه، سید حفظ هاشمی یک از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفته که برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم در قریه ها و ولسوالی ها این کمیسیون روند ثبت نام رای دهندگان را تا تاریخ 15 ماه سرطان تمدید کرده است.

هاشمی تصریح کرد که برچسب های انتخاباتی تا هنوز به بعضی از ولسوالی ها نرسیده است و به بخش عملیاتی وظیفه داده شده که در این بخش اقدام کرده و پس از بررسی ها مواد لازم را به این ولسوالی های ارسال کند.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از 15 روزه روند ثبت نام رای دهندگان خبر می دهد که در بعضی از ولسوالی ها تا هنوز مراکز ثبت نام رای دهندگان باز نشده است و به باور آگاهان احتمال گشایش مراکز ثبت نام رای دهندگان در بعضی از ولسوالی های ناامن و که تحت کنترول گروه تروریستی طالبان قرار دارد بعید به نظر می رسد.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.