تلاش ناکام برای سرقت از سرای شهزاده

۱۰ حمل ۱۳۹۹

پولیس کابل فردی را بازداشت کرد که تلاش داشت از سرای شهزاده سرقت کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک سارق حرفوی که تلاش داشت جهت سرقت پول، خود را از طریق کانالیزاسیون، به داخل سرای شهزاده برساند، شب گذشته از سوی پولیس کابل بازداشت گردید.
فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل می‌گوید که این فرد با استفاده از وسایل دست داشته‌اش، داخل سلول‌های کانالیزاسیون سرای شهزاده شده و می‌خواست که از این طریق دست به سرقت پول بزند.
به گفته وی، این فرد نیمه‌های شب گذشته از سوی منسوبین پولیس حوزه اول امنیتی شهر کابل شناسایی و بازداشت گردید.

پولیس

سارق

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.