سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

تجاوز جنسی گروهی بر دختر خورد سال معلول در هرات

مسوولین محلی ولایت هرات گفته است که چندین تن بر یک دختر خورد سال که معلولیت ذهنی دارد در مربوطات حوزه پنجم شهر هرات تجاوز جنسی گروهی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  مسوولین امنیتی ولایت هرات می گوید که چندین تن بالای دختر 12 ساله که معلولیت ذهنی نیز دارد در مربوطات حوزه پنجم شهر هرات تجاوز جنسی گروهی کرده اند.

گفته می شود این دختر خورد سال روز جمعه از خانه شان خارج شده و به دلیل معلولیت ذهنی راه را گم می کند که در همین جریان اختطاف شده و مورد تجاوز جنسی گروهی  از افراد قرار می گیرد.

داکتران شفاخانه مرکز هرات می گویند که این دختر خورد سال به دلیل آسیب‌های روحی وارده تحت تداوی در بخش صحت روانی این شفاخانه قرار دارد.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که این دختر چند روز بعد از آن که اختطاف شده بود از ناحیه پنجم شهر هرات پیدا می شود و او افزود که در پیوند به این واقعه تا هنوز کسی باز داشت نشده است و تحقیقات پولیس در این مورد جریان دارد.

بر بنیاد گزارش ها هرات یکی از ولایت های است که آمار خشونت علیه کودکان و زنان بالا است و هر از گاهی خبر های تجاوز جنسی و قتل کودکان و زنان به نشر می رسد طوری که از شروع سال روان تا اکنون این هفتمین قضیه تجاوز جنسی است که در شفاخانه مرکز این ولایت به ثبت رسیده است.