بیش از 20 درصد مراکز ثبت نام رای دهندگان مسدود است

۳ جوزا ۱۳۹۷

مقامات کمیسیون انتخابات گفته است که 26 در صد مراکز ثبت نام رای دهندگان به دلیل ناامنی بسته می ماند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس رمزی قلمیار، رییس امورعلمیاتی کمیسیون انتخابات گفته است که 26 در صد مراکز ثبت نام رای دهندگان به دلیل افزایش ناامنی باز نمی شود.

این مقام کمیسیون انتخابات نافزوده که مواد ثبت نام رای دهندگان تا هنوز به 410 مرکز ثبت نام رسیده است که این مراکز در 41 ولسوالی قرار دارد.

در همین حال رییس امور عملیاتی کمیسیون انتخابات تصریح کرد که 764 مرکز ثبت نام رای دهندگان تا هنوز باز نشده است و 354 مرکز دیگر با تهدید های بلند امنیتی روبرو می باشد.

بر اساس معلومات که کمیسیون انتخابات داده است 123 مرکز ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایات مسدود است و 11 ولسوالی به خطر سقوط مواجه می باشد.

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که تلاش دارند که مراکز که تا هنوز مسدود می باشد را باز کنند و مواد ثبت نام را به این مراکز برسانند.

این در حالی است که با آغاز ثبت نام رای دهندگان ناامنی افزایش یافت و چندین مرکز ثبت نام رای دهندگان هدف حملات تروریستی قرار گرفت و در این حملات صد ها تن کشته و زخمی شدند و نیز گروه تروریستی طالبان چندین مرکز را به آتش کشیدند و کارمندان این مراکز را به گروگان گرفتند.

افغانستان

امنیت

انتخابات

خطر

مراکز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.