بيست قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۳۱ اسد ۱۳۹۵

کمیسیون تدارکات ملی، ۲۰ قرارداد در ولایت های مختلف کشور را به ارزش نزدیک به پنج و نیم میلیارد افغانی منظور کرد.

تدارکات ملی  (1)(1)

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این قراردادها در نشست شام دیروز کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است.

در خبرنامه آمده است که این قراردادها شامل ۱۱ قرارداد چارچوبی در ۳۰ بخش شامل اعاشه و محروقات قطعات و جزوتام ‌های مرکزی و زون ‌های ساحوی، فرماندهی پولیس ولایات، نظم‌ عامه، پولیس سرحدی، قطعات خاص، محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله، انتقالات هوایی پرسونل اردوی ملی، آسفالت بخش دوم سرک بنو الی حصار ولسوالی اندراب ولایت بغلان به طول ۱۱.۹ کیلومتر، آسفالت ۷ کیلومتر سرک مناره ‌ها الی قریۀ نقرۀ ولایت هرات، آسفالت ۲.۵ کیلومتر سرک با دو پایه پل از ولسوالی ارگون الی گیان ولایت پکتیکا و تدارک دو قلم تیل مورد ضرورت حفظ و مراقبت سالنگ‌ ها است.

بر اساس معلومات خبرنامه، ارزش مالی این پروژه ها در حدود 5/5 میلیارد افغانی است.

همچنین در این نشست، قرارداد اعمار سرک و تاسیسات خط آهن بندر آقینه در پرنسیب، مشروط بر ارایۀ وضاحت بیشتر و اسناد کامل جهت رفع ملاحظات موجود، مورد تایید قرار گرفت.

در این جلسه، پیشنهاد وزارت فواید عامه بخاطر منظوری قرارداد اعمار ۵۱ کیلومتر سرک از سرپل الی شبرغان، به ‌دلیل تکمیل نکردن معیارهای قانونی، تائید نشده تصدیق ظرفیت تدارکاتی این وزارت لغو شد.

وزارت فواید عامه مکلف شد که به پروسۀ جدید تدارکاتی با استفاده از روش داوطلبی مقید و یا هم در صورت استعجالیت از منبع واحد مبادرت ورزد.

در عین حال، رئیس جمهور، به وزارت‌ ها و همه نهادها تاکید کرد تا در زمینۀ تطبیق و نظارت پروژه‌ های انکشافی توجه جدی نمایند.

تائید

قرارداد

کمیسیون تدارکات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed