بشیر احمد 16 ساله که از سوی گروه طالبان مامور کارگزاری ماین شده بود باز داشت شد

۱۹ سرطان ۱۳۹۷

سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب میگوید، شب گذشته در قریه دهندره ولسوالی پشتونکوت فاریاب، یک ماین گذار 16 ساله پس از انفجار ماین کارگذاری شده‌اش از سوی پولیس دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالکریم یورش، سخن گوی فرمانده پولیس فاریاب گفت:« به اعتراف خود ماین گذار، این فرد از سوی مولوی برکت الله فرمانده یک گروه  50 نفری طالبان ماموری کارگزاری این ماین شده بود، تا یکی از افسران قطعه ریزرف پولیس را هدف قرار دهد.

این ماین گذار 16 ساله که بشیراحمد نام دارد گوید ماین کار گذاری شده تقریبا یک ماه پیش در قریه دهندره جا سازی شده بود و همچنان از سوی مولوی برکت الله تشویق می‌شد تا این ماین را انفجار دهد، و کمکی به جهاد آنان کرده باشد.

بشیر احمد اضافه می‌کند، پس از گذشت 1 ماه او ماین را انفجار نداد اما اینبار از سوی مولوی برکت الله تهدید به مرگ و خانواده او تهدید به حریق شد، او با دریافت این تهدید مجبور شد که ماین را انفجار دهد.

همچنان بشیر احمد می افزاید:« ماین جاسازی شده را در حالی انفجار دادم که نیروی های امنیتی از آن جا گذشته بود و به هیچ کسی آسیب نرسیده» اوهمچنان گفت که قصدا این کار را کرده است، تا هیچ کس در این جا کشته نشود.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.