برق کابل به صورت نورمال وصل شد

۱۹ حمل ۱۳۹۹

ریاست برشنا می گوید که با تحکیم پایه تخریب شده در دره سالنگ ولایت پروان، برق کابل و دیگر ولایات همجوار آن به صورت نورمال وصل شده است‌.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برشنا در خبرنامه نیمه های شب خود گفته است که سرانجام از انهدام پایه برق وارداتی در دره سالنگ جلوگیری شد.
برشنا می گوید که با نصب سه استیک (محکم گیرنده) و اعمار دیواری استنادی در اطراف پایه، از انهدام آن جلوگیری شده و با کمک اهالی منطقه جرها و کانال‌ هایی که از اثر کندن کاری و استخراج سنگ در کوه بوجود آمده بود، دوباره پرکاری شدند.
بر اساس اعلام این نهاد، برق ولایات پروان، کابل و شهرهای همجوار آن از نیمه های شب به صورت نورمان وصل بوده و از برق وارداتی تغذیه می‌گردند.
در جریان چهار روز اخیر، کابل برق منظم نداشت و روزانه برق آن قطع بود.

انهدام پایه

برشنا

سالنگ

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.