با ساخت سب استیشن برق در بغلان، از قطع برق کابل جلوگیری میشود

۱۵ جدی ۱۳۹۵

مسؤلان وزارت انرژی و آب می گویند به ارزش 42 میلیون دالر یک سب استیشن برق که توانایی نامین انرژی برق بغلان و چندین ولایت همجوار آن را دارا است، در ساحه دشت خواجه الوان این ولایت ساخته می شود.

انجنیر عبدالبشیر مسوول این پروژه به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این سب استیشن ظرفیت 500 کیلووات برق را دارا است و در ساحه 360 جریب زمین در منطقه دشت خواجه الوان شهر پلخمری ساخته می شود.

به گفته وی، کار ساخت این پروژه مهم و حیاتی به ارزش 42 میلیون دالر از کمک های بانک آسیایی تا دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.

عبدالبشیر می گوید که این سب استیشن به حیث پایگاه کمکی برق کابل عمل می کند و در صورت قطع شدن برق مرکز کشور، میتوان از انرژی ذخیره شده در این سب استیشن؛ برای کابل نیز برق توزیع کرد.

در عین حال مقام های محلی ولایت بغلان این پروژه را در سطح کشور حیاتی می خوانند و می گویند که با تکمیل شدن کار ساخت آن، نیاز شهروندان بغلان و چندین ولایت همجوار دیگر به برق بر طرف می شود.

عبدالستار بارز والی بغلان گفت که این پروژه از یک طرف نیازمندی مردم را مرفوع می سازد و از سوی دیگر روزانه برای 100 نفر زمینه کار مساعد می گردد.

والی بغلان گفت که کار مقدماتی این پروژه به پایه اکمال رسیده و هفته آینده کار عملی آن آغاز می گردد.

گفته می شود تا 10 روز آینده نیز کار ساخت یک سب استیشن دیگر که ارزش 18 میلیون افغانی در ولسوالی بغلان مرکزی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

محراب الدین ابراهیمی

افتتاح

برق کابل

بغلان

دشت الوان

سب استیشن برق


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.