بانک جهانی ۶۹۱ میلیون دالر به افغانستان می دهد

بانک جهانی قرارداد کمک بلاعوض ۶۹۱ میلیون دالری را با وزارت مالیه افغانستان امضا کرد قرار است این کمک ها برای تطبیق سه پروژه‌ای کاسا ۱۰۰۰، صحت و تکنالوژی معلوماتی به مصرف برسد.

مقام‌های وزارت مالیه و بانک جهانی روز سه شنبه این قرار داد کمک های بلاعوض را امضا کردند و اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفته که این پول را در بخش صحت، پروژه برق کاسا و فایبر نوری و قرضه های بانک های دولتی به مصرف می رساند.

در همین حال وزیر مالیه گفت که ۶۰۰ میلیون دالر از این کمک را به بخش صحت اختصاص می دهد که از طریق وزارت صحت عامه به مصرف می رسد. ۵۱ میلیون به پروژه دیجیتل کاسا اختصاص داده شده است و حدود ۴۰ میلیون هم برای ظرفیت سازی و معیاری شدن بانک های دولتی تخصص یافته است.

پروژه کاسا یک پروژه انتقال برق از از کشور های تاجکستان و قرغزستان به پاکستان است که از ۱۳۰۰ میگاوات برق این پروژه ۳۰۰ میگاوات آن به افغانستان داده می شود که قرار است از طریق این پروژه ۹ ولایت توسط فایبر نوری با هم وصل شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.