باز هم نشست مجلس به دلیل نبود اجندا برگزار نشد

۲۲ جوزا ۱۳۹۷

نشست عمومی روز دو شنبه (21 خوزا) مجلس نمایندگان به دلیل غیر حاضری نزدیک به 80 در صد نمایندگان و نبود آجند برگزار نشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست عمومی روز دوشنبه(21 جوزا) به دلیل غیر حاضری شماری زیادی از نمایندگان و نبود آجند برگزار نشد و عدم برگزاری این نشست واکنش های تندی برخی از اعضای این مجلس را به دنبال داشت.

مجلس نمایندگان بر اساس اصول و وظایف داخلی خود به روز های شنبه، دوشنبه و چهار شنبه نشست عمومی برگزار می کنند و در این نشست ها تصامیم مهم ملی گرفته می شود.

در همین حالی زمضان بشر دوست در پیوند به این مورد گفت که رهبران حکومت به طور خاص اعضای شورای ملی به اندازه سر سوزن به فکر جان مردم نیستند و احساس مسوولیت نمی کنند.

به باور این عضوی مجلس نمایندگان سران حکومت وحدت ملی به شمول اعضای شورای ملی درگیر زد و بند های سیاسی شان اند و خدمت به مردم برای شان بی مفهوم اند و اکثر این نمایندگان  در طی 12 سال گذشته مشغول ساختن شرکت، تقرری نزدیکان شان در پست های بلند دولتی و انجو بودند.

به باور ذکریا سودا عضوی دیگر مجلس  برگزار نشدن نشست عمومی مجلس نمایندگان بیانگر ضعف مدیریت رییس مجلس است.

این در حالی است برخی از نمایندگان خواستار تعطیل شدن مجلس نمایندگان در زمان کارزار های انتخاباتی شدند و گفتند که در این مدت معاشات نمایندگان باید به افراد نیازمند داده شود.

این در حالی است که پیش از این نیز چندین بار نشست های عمومی این مجلس به دلیل نبود آخندا برگزار شده بود.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.