بازداشت ولسوال نام نهاد طالبان در تخار

۱۰ حمل ۱۳۹۳

ریاست عمومی امنیت ملی از دستگیری ولسوال نامنهاد گروه طالبان با یک تن از همکارانش در ولایت تخارخبرداد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  ولسوال نامنهاد گروه طالبان در ولسوالی چاه آب ولایت تخار به اسم محمدفاضل مشهور به«سنگریار» فرزند امیرخان باشنده قریه خلیان ولسوالی چاه آب می باشد.

وی بدستور حلقات تروریستی بیرون مرزی یک مقدار اوراق تبلیغاتی و نقشه ها و فهرست سایت های انتخاباتی ولسوالی های چاه آب، درقد و ینگی قلعه را از کشور پاکستان به ولسوالی چاه آب انتقال و در نظر داشت تا یک سلسله فعالیت های تروریستی و انفجاری را بمنظور مختل ساختن پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انجام دهد.

او با یک تن از همکارانش به اسم ملاغفور مشهور به«خالبازار» فرزند عثمان با یک مقدار اوراق تبلیغاتی و جداول سایت های انتخاباتی توسط منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت گردیده اند.

افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدائی بجرم خویش اعتراف و قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر قرار دارد.

تخار

دستگیر

طالب

نانمهاد

ولسوال

ینگی قله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.