بازداشت ولسوال نام نهاد ینگی قلعه با مسوول نظامی طالبان مسلح در تخار

۱۳ سنبله ۱۳۹۵

مسوولان امنیتی در ولایت تخار از بازداشت ولسوال نام نهاد طالبان مسلح برای ولسوالی ینگی قلعه و مسوول نظامی این گروه برای شش ولسوالی ماورای کوکچه همراه با یک تن دیگر خبر دادند.

jdjs

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه خلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت تخار می گوید: قاری الیاس ولسوال نام نهاد طالبان مسلح برای ولسوالی ینگی قلعه و مسوول نظامی طالبان در شش ولسوالی ماورای کوکچه و یکتن از همکاران شان که به طور مخفیانه به اهداف فعالیت های ضد دولتی از مسیر ولسوالی خواجه غار به سوی ماورای کوکچه در حرکت بودند توسط پولیس ولسوالی خواجه غار شناسایی و بازداشت گردیدند.

اسیر می گوید که از نزد آنان دو پایه مخابره آی کم، دو عدد پرتله و یک تعداد سیمکارت و اسناد مهم نیز بدست آمده است.

وی می گوید طالبان دستگیر شده بعد از یک سلسله تحقیقات ابتدایی غرض بررسی های بیشتر به ریاست امنیت ملی ولایت تخار معرفی گردیده اند.

تخار،

خاورمیانه،

دستگیر،

طالبان،

قاری الیاس،

مخفیانه،

نام نهاد،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed