انفجار موتر بمب گذاری شده درهلمند 5 کشته و زخمی بجاگذاشت

۶ میزان ۱۳۹۲

مقامات محلی در ولایت هلمند می گویند که یک فرد انتحاری موتر بمب گذاری شده اش را در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای پولیس ملی در مرکز شهر لشکرگاه ولایت هلنمد انفجار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این رویداد در مرکز شهر لشکرگاه رخ که در نتیجه آن یک پولیس کشته وچهارتن دیگربه شمول یک پولیس زخمی شده اند.

فرد انتحارکننده قصد داشته که موتر بمب گذاری شده اش را برپاسگاه پولیس انفجاردهد اما قبل از رسیدن به هدف ازسوی پولیس شناسایی شده و سپس انفجار داده شده است.

انتحاری

لشکرگاه

هلمند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.