انتقاد از حیف و میل کمک های مالی امریکا در افغانستان

3 نوامبر 2015

maxresdefaultبراساس یک گزارش رسمی در آمریکا که موارد انحراف از کمک های آمریکا به افغانستان را مشخص می کند، ساخت یک پمپ گاز برای موترها در شهر شبرغان در شمال افغانستان ۴۳ میلیون دالر برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه در برداشته است .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جان روپکو بازرس کل امور مالی بازسازی افغانستان و تدوین کننده این گزارش که دوشنبه منتشر شد اعلام کرد: این پمپ گاز آخرین نمونه از این سوء‌استفاده ها و تخلفات در استفاده از میلیاردها دالر کمک آمریکا به افغانستان است.

وارن ریان سخنگوی روپکو تاکید کرد: این هزینه ۴۳ میلیون دالری هزینه گزافی است .

وی گفت در کشور همسایه افغانستان یعنی پاکستان ،‌ساخت یک پمپ گاز از این نوع ۵۰۰ هزار دالر هزینه داشته است.

این سخنگو همچنین گفت: نشانه ای وجودندارد که ساختار پنتاگون که این برنامه پرهزینه را اجرا کرده است، تحقیق امکان سنجی این طرح را انجام داده باشد.

وی افزود: اگر پنتاگون این امکان سنجی را انجام می داد،‌ می توانست بفهمد که افغانستان ساختار کافی توزیع گاز طیبعی را برای ایجاد بازاری پایدار در اختیار ندارد.

گزارش بازرس کل بازسازی افغانستان دشواری های آمریکا را برای بهبود مدیریت در افغانستان با وجود حدود ۱۰۰ میلیارد دالر کمک آمریکا که از سال ۲۰۰۲ در کشور هزینه شده است، ‌نشان می دهد .

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ،‌به گفته وارن ریان بازرس کل برای بازسازی افغانستان از زمان تشکیل این سمت در سال ۲۰۱۲ ،‌۱۳۶ گزارش منتشر و بیش از یک میلیارد دالر صرفه جوی بالقوه را شناسایی کرده است .

بنابراعلام این منبع، حدود ۵۳۸ تحقیق آغاز شده که به بازداشت ۷۳ نفر،‌ تفهیم اتهام ۶۹ نفر انجامیده است .

بنابراعلام بازرس کل برای بازسازی افغانستان، ‌از جمله موارد زیاد انحرافات افشا شده می توان به یک برنامه هشت میلیارد دالری مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که براساس همه معیارهای قابل درک شکست خورده است.

روپکو غالبا مجبور است با پنتاگون برای به دست آوردن اطلاعاتی که به آن برای تحقیقات نیاز دارد مبارزه کند .

او از برقراری شرایط سخت گیرانه ای برای افغان ها پیش از تخصیص این کمک ها به آنها دفاع می کند .

روپکو اعلام می کند از حمایت خود اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را برای برقراری این شرایط سختگیرانه ،‌برخوردار است.

روپکو اوایل ماه در نطقی در پرینستون تاکید کرده بود رئیس جمهوری افغانستان می خواهد از برقراری این شرایط به ویژه برای« مسئولیت پذیر کردن وزیران خود »استفاده کند.

۱۲۹/۱۰۶

افغانستان،

انتقاد،

بازسازی،

حیف و میل

شکست،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed