انتخابات هئیت اداری شوراهای ولایتی انجام شد

۲۵ عقرب ۱۳۹۵

با توجه به ختم مدت کاری هیئت اداری شوراهای ولایتی تمام ولایت های کشور، انتخابات سراسری این شوراها انجام شده و هیئت های اداری شان تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انتخابات برای تعیین هیئت اداری شوراهای ولایتی کشور، امروز (25عقرب) در سراسر کشور برگزار شد.

بر اساس برنامه تعیین شده از سوی اداره ارگان های محل، والی و یا نماینده وی در هر ولایت از روند رایدهی به رئیس، معاون و منشی شوراهای ولایتی نظارت کردند.

در این انتخابات، اعضای شورای ولایتی در هر ولایت، رئیس، معاون و منشی تازه شان را برای یک سال دیگر انتخاب کردند.

بر این اساس، در شماری از ولایت ها، افراد تازه در راس شورای ولایتی قرار گرفتند و در بسیاری از ولایت ها نیز روسای پیشین در سمت خود ابقا شدند.

ابقای کامران علی زی در سمت ریاست شورای ولایتی هرات و یک بانو به نام جمیله امنیی در راس شورای ولایتی فراه از جمله نکات برجسته انتخابات امروز هیئت اداری شوراهای ولایتی در کشور بود.

انتخابات

روسا

شورای ولایتی

هیئت اداری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.