امنیت ملی 8تن اعضای گروه تروریستی داعش را در شهر کابل بازداشت نمودند

۲۲ دلو ۱۳۹۶

نیروهای قطعه خاص ریاست امنیت ملی افغانستان طی چند عملیات جداگانه دیروز شنبه (21دلو) 8 تن از اعضای گروه تروریستی داعش را در شهر کابل بازداشت نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات طی عملیات های جداگانه 8 تن از اعضای گروه تروریستی داعش را که مصروف جلب و جذب جوانان و سازماندهی حملات تروریستی بودند، بازداشت نموده است.

در ادامه این خبرنامه آمده است که بازداشت شده‌گان هر یک: انجنیر جاوید، عزیزالله، بلال، صدیق الله، قدرت‌الله، داکتر اکرام الله، محب‌الله و ولی احمد اعتراف نموده اند، که مدت ها قبل به گروه تروریستی داعش جذب گردیده بودند. اين گروه همچنان درگردآوری و فراهم ساختن زمینه جمع آوری پول به نام اعمار مساجد و مدارس برا ی گروه تروریستی داعش نقش داشتند

این خبرنامه تاکید کرده است که در ضمن گروه متذکره نقش برجسته ئی در انتقال افراد آن گروه به ولایت ننگرهار، جابجا نمودن ماین، ترور افراد، انتقال مواد انفجاریه به اهداف مورد نظر با گروه داعش داشته اند.

 

 

امنیت

انفجار

داعش

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.