اقدام نادرست وزارت خارجه امریکا در شرایط فعلی بر تحقق عدالت ملی تاثیرگذار است

16 ژوئن 2020

نشر گزارش «تفرقه آمیز» وزارت خارجه امریکا در مورد نفوس شیعیان افغانستان با واکنش های جدی روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در تازه ترین واکنش، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق، نشر این گزارش را در آستانه شکل گیری کابینه جدید، تاثیرگذار بر تحقق عدالت ملی عنوان کرده است.

متن کامل واکنش این حزب چنین است:

بسمه تعالى

اداره استخبارات ايالات متحده امريكا در يك اقدام نادرست سياسى تعداد نفوس هزاره هارا بين 10 تا 15  درصد اعلام كرده است آنهم در آستانه شكل گيرى كابينه جديد كه ميتواند بر تحقق عدالت ملى و مشاركت سياسى تأثير منفى بگذارد.

اين منطق ادراه استخبارات آمریکا عجیب است.

در همه کشورهای جهان، جمیعت انسانی رو به افزایش است؛ اما در افغانستان فقط هزاره ها است که جمعیت اش رو به کاهش است.

در مورد جمعیت اقوام افغانستان بررسی های دفترچه اداره استخبارات امریکا، مطلب تعجب آورى را نشر نموده كه در آن دفتر جمعیت هزاره ها و شیعه های افغانستان را 10 الی 15 درصد گفته است که منابع آمارى ایالت متحده امریکا از همان دفتر بحيث مأخذ استفاده میکنند، اين در حاليست كه همین اداره بظاهر معتبر جهان در سال 1998 جمیعت هزاره ها و اهل تشیع را 19 درصد گفته بود.

سال 2000 هم همان  19 درصد؛ اما در سال 2002 بدون کدام آفت آلهی به 10 درصد کاهش یافت در سال 2004 باز هم 19 درصد اما بعد از سال 2004 کم کم در بررسی های آن اداره گویا معتبر جمیعت هزاره ها رو به نزول رفت در حالیکه در مناطق هزاره نشین نه کدام سونامی آمد و نه کدام زلزله و نه کدام وبای که فقط هزاره ها را از بین ببرد و جمعیت اش را کم بسازد.

حالا در این سال هم همان کاسه و همان آش.

کاش که توافقنامه بن با همه جزییات اش تطبیق میشد. طبق بند ۳ ضمیمه ۳ آن توافق نامه این وظیفه ملل متحد بود تا احصائیه گیری سراسری را حمایت مالی و تخنیکی می کرد؛ اما برای تهیه ناقص لیست رای دهندگان دها میلیون دالر مصرف گردید؛ اما سرشماری صورت نگرفت.

ما نمی گویم از کی زیاد یا کم هستیم اما این آمار غیر فنی و دور از منطق براى ما پذیرفتنی نیست.

از اداره مرکزی استخبارات امریکا (CIA) خواهش میکنیم تا از پخش اینگونه آمار خودداری کند زیرا این گونه آمارهای بی اساس تبعات سیاسی و اجتماعى منفى بر ضرر عدالت اجتماعى هم می داشته باشد.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان

گزارش وزارت خارجه امریکا

نفوس شیعیان

هزاره ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.