افغانستان و سوریه در آخر فهرست شاخص صلح جهانی قرار گرفت

۱۷ جوزا ۱۳۹۷

انستیتوت اقتصاد و صلح در لندن به تازگی اعلام کرده است که افغانستان پس از سوریه در  آخر فهرست شاخص صلح جهانی قرار گرفته است.

بربیناد گزارش این نهاد به روز چهارشنبه 16 جوزا یافته های این نهاد نشان میدهد که روند صلح جویی و ثبات در 92 کشور جهان کاهش یافته است در حالیکه این روند در 71 کشور دیگر رو به بهبودی است.

در این گزارش آمده است که سوریه در پایین ترین جایگاه صلح جهانی در میان 163 کشور قرار گرفته است که پس از آن سودان جنوبی، عراق، افغانستان و سومیالیا به  ترتیب در این رده قرار گرفتند.

در همین حال شاخص صلح جهانی از میان 9 منطقه در تمام جهان، اروپا صلح آمیز ترین منطقه معرفی شد و پس از آن آیسلند، پرتگل، اتریش و دنمارک به همین ترتیب در جایگاهای بعدی قرار گرفتند که آلمان در این میان به جایگاه هفده هم رسید.

قابل یاد آوری است که شاخص صلح جهانی بربنیاد 23 فاکتور در سه بخش امنیت در جامعه، درگیرهای ادامه دار و نظامی شدن تعین شده است.

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.